اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

فضیلت بخشایش

بخشایش چیست؟ تحت کدام شرایط بخشایش از منظر اخلاقی شایسته و در خور ستایش تلقی می‌شود؟ درین‌جا بخوانید

بیشتر بخوانید »

آیا روانشناسی به دردِ دین‌پژوهی خواهد خورد؟

شاید تلفیقی ماهرانه و متخصصانه از روانشناسی مدرن و عرفان اسلامی بتواند به شکل‌گیری راه و رسم نوینی در مطالعات دین‌پژوهی بیانجامد که مایۀ بهداشت روانی جامعه گردد و روانِ جمعیِ مردم را پالوده‌تر سازد.

بیشتر بخوانید »