اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

سالِ نو، تصامیمِ نو؟

در سالِ نو دوست دارید تصمیم نو و ویژه‌ای بگیرید و آن را به اجرا بگذارید؟ مهارت تصمیم‌گیری شما چگونه است؟ چه عواملی در تصمیم‌گیری شما مهم اند؟

بیشتر بخوانید »