اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

مادری، هنر است

این نوشته بر این تاکید می‌کند که غریزۀ مادری و انتظار داشتن مادری از زنان، بدون آموزش راه و رسم مادری در تربیت فرزندان، کافی نیست و باید مادری کردن را آموخت

بیشتر بخوانید »