اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

اهمیت روانشناسی در مدیریت

بهره گرفتن از روانشناسی در شناخت توانایی ها، استعدادها، و ظرفیت ها و ایجاد انگیزه و درک متقابل میان رییس و مامورین برای رشد و شگوفایی کار اداری کمک شایانی میکند. این نوشته به چگونگی این موضوع تمرکز کرده است.

بیشتر بخوانید »

اضطراب در اطفال و نوجوانان

آیا کودکان اضطراب را به شکل متفاوتی تجربه میکنند؟ نوجوانان در زمان هویت یابی و ابراز نظر با کدام چالشها روبرو میشوند؟ آیا کودکان افغان دوره ای بنام "نوجوانی" را تجربه میکنند؟ جواب مختصر به این سوالات را درین مقاله بخوانید.

بیشتر بخوانید »

کورس اساسات روانشناسی

رویاهای مان چی معنی میدهند؟ زنان و مردان از منظر روانشناسیک چه تفاوتهایی دارند؟ انسانها چگونه قادر به حرف زدن میشوند؟ عشق و عاطفه در زندگی ما چه نقشی دارند؟ انسانها چرا از همدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ این پرسشها را درینجا بیابید.

بیشتر بخوانید »

هرمنوتیک و روانشناسی تکفیر

چرا بعضی از مسلمانان دست به افراط گرایی و حتا در مواردی دست به تکفیر همدیگر میزنند؟ ارشاد حسین نقش مهم هرمنوتیک در تفسیر و برداشت دینی را بیان نموده و خصوصیات افراد مستعد به رویکردهای تندروانه را برمیشمارد.

بیشتر بخوانید »