اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

شکفتن در دشت فراموشی

خواندن با ما چه می‌کند و ما درخواندن چه می‌کنیم که حتا در سایه‌ی سنگین فراموشی باز آن را فعالیتی خواستنی می‌یابیم و پیوسته به آن بر می‌گردیم؟

بیشتر بخوانید »

ما چرا این‌گونه‌ایم؟

وقتی ما می‌گوییم انسان موجود پیچیده‌ایست (که به راستی هم هست)، پس باید انتظار داشته باشیم وقتی مجموعه‌ی از این انسان‌های پیچیده را به بررسی می‌گیریم یا در باره‌ی شان دست به مشاهده و تحقیق می‌زنیم، این پیچیدگی ابعاد بیشتری به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید »