روانشناسی رشد

روانشناسی فرافگنی

بصورت ساده، فرافگنی یعنی نسبت دادن خصوصیاتی که از آن‌ها بد می‌بریم به دیگران. این نوشته به تحلیل روانشناسیک این موضوع پرداخته و نوع برخورد با این رفتار را توضیح می‌دهد

بیشتر بخوانید »

سالِ نو، تصامیمِ نو؟

در سالِ نو دوست دارید تصمیم نو و ویژه‌ای بگیرید و آن را به اجرا بگذارید؟ مهارت تصمیم‌گیری شما چگونه است؟ چه عواملی در تصمیم‌گیری شما مهم اند؟

بیشتر بخوانید »