روانشناسی رشد

وضعیت بحرانی، روان بحرانی

ریشۀ سرخوردگی فزاینده و ناامیدی رو به گسترش در کجاست؟ وضعیت بُحرانی چه تاثیری بر روان به‌جا می‌‌گذارد؟ چند فرضیۀ مرتبط به این موضوع را درین‌جا بخوانید

بیشتر بخوانید »

ناراحتی روانی مادران حامله سبب مشکلات رفتاری فرزندان می‌شود

بر اساس تحقیقی تازه فعالیت ژنتیک نوجوانانی که مادرانشان در زمان حاملگی مورد خشونت در خانواده قرار بگیرند، تغییر یافته و تهدیدی که نوزاد در حالت جنینی تجربه می‌کند، می‌تواند در کل زندگی او تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید »