مطالب عمومی

مطالب عمومی را در اینجا خوانده میتوانید

ناراحتی روانی مادران حامله سبب مشکلات رفتاری فرزندان می‌شود

بر اساس تحقیقی تازه فعالیت ژنتیک نوجوانانی که مادرانشان در زمان حاملگی مورد خشونت در خانواده قرار بگیرند، تغییر یافته و تهدیدی که نوزاد در حالت جنینی تجربه می‌کند، می‌تواند در کل زندگی او تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید »