روانشناسی طفل و نوجوان

مطالب مربوط به اطفال و نوجوانان

ناراحتی روانی مادران حامله سبب مشکلات رفتاری فرزندان می‌شود

بر اساس تحقیقی تازه فعالیت ژنتیک نوجوانانی که مادرانشان در زمان حاملگی مورد خشونت در خانواده قرار بگیرند، تغییر یافته و تهدیدی که نوزاد در حالت جنینی تجربه می‌کند، می‌تواند در کل زندگی او تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید »

نوع برخورد با خشم کودکان و نوجوانان

رفتاری که با خشم فزاینده همراه است بیشتر ناشی از نقص در روابط خانوادگی، عدم آگاهی از برخورد درست با مشکلات و استفاده از خشونت برای حل مشکلات و مشکلات محیطی است که بر طفل و نوجوان فشار وارد می‌کنند.

بیشتر بخوانید »