روانشناسی طفل و نوجوان

مطالب مربوط به اطفال و نوجوانان

اضطراب در اطفال و نوجوانان

آیا کودکان اضطراب را به شکل متفاوتی تجربه میکنند؟ نوجوانان در زمان هویت یابی و ابراز نظر با کدام چالشها روبرو میشوند؟ آیا کودکان افغان دوره ای بنام "نوجوانی" را تجربه میکنند؟ جواب مختصر به این سوالات را درین مقاله بخوانید.

بیشتر بخوانید »