روانشناسی اجتماعی

آموزشِ احترام به فرزندان

احترام یک رفتار اکتسابی، آموختنی، و متقابل است. برای آموزش احترام به فرزندان ابتدا مهم است تا والدین نمونۀ عملی رفتار محترمانه باشند. درین‌جا بیش‌تر بخوانید

بیشتر بخوانید »

روانشناسی فرافگنی

بصورت ساده، فرافگنی یعنی نسبت دادن خصوصیاتی که از آن‌ها بد می‌بریم به دیگران. این نوشته به تحلیل روانشناسیک این موضوع پرداخته و نوع برخورد با این رفتار را توضیح می‌دهد

بیشتر بخوانید »