روانشناسی اجتماعی

ما چرا این‌گونه‌ایم؟

وقتی ما می‌گوییم انسان موجود پیچیده‌ایست (که به راستی هم هست)، پس باید انتظار داشته باشیم وقتی مجموعه‌ی از این انسان‌های پیچیده را به بررسی می‌گیریم یا در باره‌ی شان دست به مشاهده و تحقیق می‌زنیم، این پیچیدگی ابعاد بیشتری به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید »

چهره در آیینه‌ی دیگری

امروزه، مؤمنان و بی‌ایمانان می‌دانند كه طرف مقابل‌شان محیط تامّ و تمامی پدیده آورده است كه در آن هر واقعیتی تبیین خود را پیدا می‌كند و هر رأیی توجیه خود را.

بیشتر بخوانید »