سه کارگاه برای برنامه‌های تازه‌‌ی صحت روانی در افغانستان

داکتر بشیر احمد سروری، رییس دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت

ویرایش: اسماعیل درمان mpgap 2

دیپارتمنت صحت روانی و کاهش تقاضای مواد نشئه آور وزارت صحت عامه افغانستان، در همکاری نزدیک با دفتر عمومی سازمان صحی جهان مقیم جنیوا، دفتر حوزوی حوزه‌ی شرق مدیترانه مقیم قاهره و دفتر ساحوی آن‌ها مقیم کابل،  سه کارگاه/ورکشاپ در سطح ملی را در مورد برنامه‌ی  mhGAP (Mental Health Gap Action Program) و WHO Quality Rights در تالار کنفرانس شفاخانه‌ی ابن سینا در کابل برگزار نمود.

برای تسهیل بخشیدن به این کارگاه‌ها، در کنار مسوولین بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان، متخصصین ورزیده‌ی سازمان صحی جهان، داکتر خالد سعید، مشاور حوزوی حوزه شرق مدیترانه سازمان صحی جهان مقیم قاهره، داکتر مارک و داکتر یوتا از دفتر مرکزی سازمان صحی جهان مقیم جنیوا نیز اشتراک کردند.

کارگاه اول تحت عنوان “تقویت صحت روانی در افغانستان، کارگاه پلان‌گذاری mhGAP” برای مدت دو روز، نهم و دهم جون 2013 میلادی مطابق 19 و 20 جوزای سال 1392 خورشیدی در تالار کنفرانس شفاخانه ابن سینا کابل برگزار گردید. در این کارگاه 85 تن، به شمول مقامات بلندرتبه‌ی وزارت صحت عامه، اشتراک کردند. داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، مسوولین بخش صحت روانی وزارت صحت عامه، متخصصین بخش صحت روانی در مراقبت‌های صحی اولیه، روسای صحت عامه ولایات کشور (پروان، کاپیسا و پنجشیر) از جمله‌ی اشتراک کنندگان بودند. قرار است این برنامه به گونه‌ی آزمایشی در این سه ولایت آغاز گردد. همچنان در این کارگاه متخصصین صحت روانی موظف در تسهیلات بخش صحت روانی، نماینده‌ی از دانشگاه طبی کابل و نمایندگانی از وزارت های سکتوری همکار با برنامه‌های صحت روانی در سطح کشور، حضور داشتند.

کارگاه با سخنرانیِ از داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان گشایش یافت. وزیر صحت گفت که دولت افغانستان و به ویژه هیئت رهبری وزارت صحت عامه از بخش صحت روانی پشتیبانی کرده و آن را یکی از اولویت‌های کاری خود می‌داند.

هدف این کارگاه عبارت از آغاز برنامه‌ی mhGAP در افغانستان در مطابقت با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن و انکشاف دادن پلان عملی برای تطبیق برنامه‌ی mhGAP در افغانستان بود. mpgap 3

کارگاه دوم برای یک روز به تاریخ 11 جون 2013 میلادی مطابق 21 جوزا 1392 خورشیدی در تالار کنفرانس شفاخانه ابن سینا کابل، تحت عنوان “مرور بسته‌های آموزشی کارمندان مراقبت‌های صحی اولیه و رهنمود مداخلوی mhGAP” تدویر یافت. در این کارگاه 45 تن اشتراک کننده، به شمول متخصصین صحت روانی در مراقبت‌های صحی اولیه، و موسسات کدری بخش صحت روانی و متخصصین بخش سکتور خصوصی حضور داشتند.

این کارگاه توسط داکتر ناجیه طارق، معین بخش عرضه‌ی خدمات صحی وزارت صحت عامه، افتتاح گردیده و هدف کلی این کارگاه مرور بسته‌های آموزشی موجود صحت روانی برای مراقبت‌های صحت اولیه در سطح کشور و در ضمن تطابق‌دهی رهنمود مداخلوی mhGAP با معیارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان بود.

کارگاه سوم تحت عنوان “آشنایی با ابزار بهبود کیفیت حقوق بشری سازمان صحی جهان” برای مدت یک روز بتاریخ 12 جون 2013 میلادی مطابق 22 جوزای 1392 خورشیدی در تالار کنفرانس شفاخانه‌ی ابن سینا در کابل برگزار گردید. در این کارگاه حدود 50 تن اشتراک نمودند، از جمله نماینده‌ی کمیسیون بخش صحت و انکشاف اجتماعی شورای ملی، رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه، اعضای دیپارتمنت صحت روانی، ریاست جندر، ریاست مراقبت‌های صحی اولیه و مسول شفاخانه‌های وزارت صحت عامه، اعضای دیپارتمنت‌های کدری شفاخانه صحت روانی کابل، نماینده‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده گان وزارت‌های کار و امور اجتماعی، امور زنان، عدلیه، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و حقوق بشری ، صحت روانی و معلولیت، و موسسات دخیل در عرضه‌ی خدمات صحی در سطح کشور.

 این کارگاه با سخنان داکتر توفیق مشال، رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه، گشایش یافت. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر با ابزار بهبود کیفیت حقوق بشری سازمان صحی جهان و انکشاف پلان تطبیقی این برنامه در سطح افغانستان بود.

درباره‌ی اسماعیل درمان

اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مدیر وبسایت روان آنلاین است. شما می‌توانید از طریق صفحۀ «تماس با ما» یا صفحۀ فسبوک روان آنلاین به او و گروه کاری روان آنلاین پیام بفرستید. خوانندگانی که نمی‌خواهند نام شان ذکر شود این را در پیام خود مشخص کنند. گروه روان آنلاین به حفظ هویت خوانندگان احترام می‌گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.