روانشناسی و اخلاق

عید و قصه‌ی فراموشی و بخشایندگی

چرا با وجود تأکید بر «صلۀ رَحِم»، بخصوص در روزهای عید، بخشایندگی و فراموش کردن کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌ها آن‌طور که باید نتیجه نمی‌دهد و این بخشایش و فراموش کردن در سطح می‌ماند؟

بیشتر بخوانید »

فضیلت بخشایش

بخشایش چیست؟ تحت کدام شرایط بخشایش از منظر اخلاقی شایسته و در خور ستایش تلقی می‌شود؟ درین‌جا بخوانید

بیشتر بخوانید »