صدا و تصویر (ویدیو)

درین بخش اخبار و اطلاعات صوتی و تصویری نمایش داده می شود

کورس اساسات روانشناسی

رویاهای مان چی معنی میدهند؟ زنان و مردان از منظر روانشناسیک چه تفاوتهایی دارند؟ انسانها چگونه قادر به حرف زدن میشوند؟ عشق و عاطفه در زندگی ما چه نقشی دارند؟ انسانها چرا از همدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ این پرسشها را درینجا بیابید.

بیشتر بخوانید »

مفهوم و درک زمان و نقش این فهم در شکل دهی حال و آینده انسان

روانشناس مشهور فیلیپ زیمباردو در باره مفهوم و درک کردن زمان در میان انسانها به تحقیق پرداخته و نشان میدهد که چگونه گذشته گرا بودن، حالگرا بودن، یا آینده گرا بودن بر نوع رفتار و انتخاب شیوه زندگی افراد تاثیر میگذارد.

بیشتر بخوانید »