مطالب عمومی

مطالب عمومی را در اینجا خوانده میتوانید

اضطراب در اطفال و نوجوانان

آیا کودکان اضطراب را به شکل متفاوتی تجربه میکنند؟ نوجوانان در زمان هویت یابی و ابراز نظر با کدام چالشها روبرو میشوند؟ آیا کودکان افغان دوره ای بنام "نوجوانی" را تجربه میکنند؟ جواب مختصر به این سوالات را درین مقاله بخوانید.

بیشتر بخوانید »

مفهوم و درک زمان و نقش این فهم در شکل دهی حال و آینده انسان

روانشناس مشهور فیلیپ زیمباردو در باره مفهوم و درک کردن زمان در میان انسانها به تحقیق پرداخته و نشان میدهد که چگونه گذشته گرا بودن، حالگرا بودن، یا آینده گرا بودن بر نوع رفتار و انتخاب شیوه زندگی افراد تاثیر میگذارد.

بیشتر بخوانید »