مطالب عمومی

مطالب عمومی را در اینجا خوانده میتوانید

ما چرا این‌گونه‌ایم؟

وقتی ما می‌گوییم انسان موجود پیچیده‌ایست (که به راستی هم هست)، پس باید انتظار داشته باشیم وقتی مجموعه‌ی از این انسان‌های پیچیده را به بررسی می‌گیریم یا در باره‌ی شان دست به مشاهده و تحقیق می‌زنیم، این پیچیدگی ابعاد بیشتری به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید »