روانشناسی و دین

چهره در آیینه‌ی دیگری

امروزه، مؤمنان و بی‌ایمانان می‌دانند كه طرف مقابل‌شان محیط تامّ و تمامی پدیده آورده است كه در آن هر واقعیتی تبیین خود را پیدا می‌كند و هر رأیی توجیه خود را.

بیشتر بخوانید »

عید و قصه‌ی فراموشی و بخشایندگی

چرا با وجود تأکید بر «صلۀ رَحِم»، بخصوص در روزهای عید، بخشایندگی و فراموش کردن کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌ها آن‌طور که باید نتیجه نمی‌دهد و این بخشایش و فراموش کردن در سطح می‌ماند؟

بیشتر بخوانید »

آیا روانشناسی به دردِ دین‌پژوهی خواهد خورد؟

شاید تلفیقی ماهرانه و متخصصانه از روانشناسی مدرن و عرفان اسلامی بتواند به شکل‌گیری راه و رسم نوینی در مطالعات دین‌پژوهی بیانجامد که مایۀ بهداشت روانی جامعه گردد و روانِ جمعیِ مردم را پالوده‌تر سازد.

بیشتر بخوانید »