روانشناسی طفل و نوجوان

مطالب مربوط به اطفال و نوجوانان

آموزشِ احترام به فرزندان

احترام یک رفتار اکتسابی، آموختنی، و متقابل است. برای آموزش احترام به فرزندان ابتدا مهم است تا والدین نمونۀ عملی رفتار محترمانه باشند. درین‌جا بیش‌تر بخوانید

بیشتر بخوانید »

وضعیت بحرانی، روان بحرانی

ریشۀ سرخوردگی فزاینده و ناامیدی رو به گسترش در کجاست؟ وضعیت بُحرانی چه تاثیری بر روان به‌جا می‌‌گذارد؟ چند فرضیۀ مرتبط به این موضوع را درین‌جا بخوانید

بیشتر بخوانید »

کودک آزاری چیست؟

کودک آزاری چیست و چه ویژگی‌های دارد؟ برای شناخت، تداوی و پیش‌گیری کودک آزاری چی را باید بدانیم؟ درینجا بخوانید

بیشتر بخوانید »