علمی-تخصصی

روانشناسی فرافگنی

بصورت ساده، فرافگنی یعنی نسبت دادن خصوصیاتی که از آن‌ها بد می‌بریم به دیگران. این نوشته به تحلیل روانشناسیک این موضوع پرداخته و نوع برخورد با این رفتار را توضیح می‌دهد

بیشتر بخوانید »